Forside                       Billeder

CV

Links & omtale

Kontakt

 

CV:

Hans Barth
Skolelodden 1
3450 Allerød
Mob: 4064 2080
E-mail: Hans@Barth1.dk
 

Fotografisk CV:

Har fotograferet fra helt ung. Vandt som ung mange fotokonkurrencer og fotograferede ”halv professionelt” med billeder til aviser, Se & Hør, bryllupsfotografering mv.

Den gamle skole med mørkekammer og fornøjelsen ved at arbejde ”rigtigt” med billederne. Er naturligvis gået over til digitalt arbejde og bruger Adope Photoshop CS til billedredigering.

Nogle af billederne på min hjemmeside er tager på gammeldags maner med spejlrefleks, negativer osv, og jeg har så scannet negativet og omdannet det til digitalt billede.

Under min lange travle erhvervskarriere har det knebet mere med at få tid til at fotografere som jeg helst vil, bortset fra ferier.
 

Erhvervsmæssigt CV:

Kompetencer, udpluk:

• Generel stor ledelseskompetence på toplederniveau.
• Salg og forretningsudvikling.
• Kommunikation og forhandling.
• Medarbejdere, værdibaseret ledelse.
• Organisation og ændringer i samme.
• Markedsføring.
• Strategiske beslutninger
• Indgående kendskab til bestyrelses- og direktionsforhold / –arbejde.

Erhvervserfaring:

 1/12-2006 -: Bestyrelsesarbejde

1/2-1990-1/12-2006: Direktør, Jyske Bank. Stoppede af helbredsmæssige årsager.

1/6-2001-1/12.2006: Direktør og medlem af direktionen for Jyske Bank’s forretningsenhed Indland, dækkende bankens indenlandske aktiviteter inkl. IT, markedsføring, politikker m.v. Mere end 2.200 medarbejdere. Fortsat primært ansvarsområde aktiviteterne øst for Storebælt.

1/10-1997-1/6-2001: Direktør for Område Øst, omfattende alle bankens indenlandske aktiviteter øst for Storebælt, herunder Områdecenter i København, 45 filialer og ca. 900 medarbejdere. Ansvaret var totalt inklusive kredit, medarbejdere, HR, økonomi, organisation, salgsudvikling, investering, markedsføring, pension, bolig, erhverv m.v.

1/11-1996: Direktør for Region Øst udover Region København.

1/1-1996: Udnævnt til vicedirektør i Jyske Bank A/S. Fortsat ansvarsområde Region København.

1/2-1990: Direktør for Jyske Bank A/S, Region København, omfattende bankens aktiviteter i Københavns Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Regionen omfatter Regionscenter med Kredit-, Erhvervs-, Investerings- Salgs-, Personale- og Organisationsafdeling samt 30 filialer med ca. 400 medarbejdere.

1988-1990:
Direktør for Privatbanken / Unibank Område København City, omfattende alle bankens filialer i København City, Erhvervsafdelingen for København samt Executive Bank Service.

  • Indgik i den overordnede ledelse af Privatbankens indlandsnet.

  • Formand for Privatbankens Erhvervsudvalg.

  •  Privatbankens repræsentant fra indlandssiden i Scandinavian Banking Partners  Företagsgruppe. (Ansvarlig for samarbejdets aktiviteter på erhvervsområdet i de 4 nordiske lande).

  •  Området var det klart bedst indtjenende.

1986-1988: Filialdirektør, Privatbankens Kongens Nytorv Afdeling. Bankens ældste og største filial. Reorganiserede afdelingen efter ”gammel ledelse” og skabte stor fremgang i indtjening.

1981-1986: Bankbestyrer, Privatbankens Herstedøster Afdeling, beliggende i industrikvarteret i Glostrup. Fra 1985 filialdirektør samme sted. Iværksatte som noget nyt kanvasaktiviteter over for erhvervsvirksomheder i området.

1979-1981: Souschef i Privatbankens filial i Hovedsædet.

1976-1979: Ekspeditionsleder i Privatbankens filial i Hovedsædet. (Stod for implementering af bankrådgiver-konceptet, der var Privatbankens opfindelse. Erfaringerne blev senere brugt i Jyske Bank).

1973-1976: Diverse sektionslederfunktioner i Privatbanken.

1971-1973: Værnepligtig befalingsmand og delingsfører ved Sjællandske Telegrafregiment

1967-1970: Elev i Privatbanken A/S

Primær uddannelse:

1971: Hærens befalingsmandsuddannelse, Høveltegaard, Nordsjælland.

1977: H.D. i finansiering og kreditvæsen.

1988: Wallenberginstituttets Managementprogram. (Stockholm, London, Helsinki).

1995: Dansk Management Forum's toplederseminar PIL11, inkl. uddannelsesophold på INSEAD, Frankrig

2005: Kellogg School of Management, Executive Education, Chicago, USA.

Løbende over årene: Diverse kurser i ledelse, økonomi, salg m.v.